1.Piegādes ķēde

11742467_m

Tirgu izpēte
„Short-long” saraksti
Auditi
Sarunas
Atbalsts

2.Ražošanas uzņēmumu eksporta stratēģijas sagatavošana un tirgu izpēte

46993676_m

Uzņēmumu iespēju un vajadzību analīze
Darbības virzienu identificēšana
Eksporta stratēģijas plāna izveide
Potenciālo klientu un piegādātāju saraksta izveide

 

3. Ražošanas uzņēmumu pārvaldības pakalpojumi

17156979_m

Iepazīstināšana ar uzņēmumu iespējām
Pārstāvēšana sarunās
Ilglaicīga projektu uzraudzība

4. Ražošanas uzņēmumu pārstāvēšana ārvalstu tirgos

26585077_m

Uzņēmumu darbības audits
Uzņēmumu pirkšanas/pārdošanas procesu organizēšana
Sarunu vadība
Uzņēmumu darbības stratēģijas izstrāde un tās izpildes uzraudzība
Vadošā personāla atlase

 

In order to provide you with the best possible browsing experience we use cookies. To accept our cookie policy please click „Accept“ button or continue to the site.