mon-illustration

Zviedrijā izveidotā uzņēmuma vadības sistēma (turpmāk — UVS) MONITOR ir vairāk nekā 40 gadu pilnveidota un instalēta ražošanas uzņēmumos. Tas ir pašu ražotāju izveidots rīks, kas lieliski pielāgojams izmantošanai metālapstrādes, plastmasas, elektronikas un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

Tā ir visu ražošanas uzņēmumu resursu efektīvas plānošanas sistēma, kas lieliski piemērota darbu plānošanai, vienreizējiem un sērijveida ražošanas procesiem, pirkšanas un pārdošanas procesu izsekošanai un plānošanai, finanšu plānošanai, kā arī tai ir modelēšanas iespējas, kas atbild uz jautājumu: „Kas notiks, ja?”.

MONITOR izceļas ar ražošanas uzņēmumam vajadzīgo funkcionalitāti, vienkāršu lietojamību, ātru instalēšanu un to, ka ir gatava darbam no pirmās minūtes pēc tās uzstādīšanas.

Sistēmu veido daudzas savstarpēji sasaistītas funkcijas, piemēram, ražošanas plānošana (Production Planning), operatīvā ražošanas plānošana (Master Production Scheduling), materiālo resursu plānošana (Material Requirements Planning), ražošanas jaudu noslogojuma plānošana (Capacity Requirements Planning), krājumu pārvaldība, kā arī pasūtīšanas funkcijas, ņemot vērā ražošanas iespējas un prioritātes. Šo funkciju izejas dati ir integrējami ar finanšu atskaitēm, piemēram, biznesa plānu, pasūtījumu un saistību atskaiti, rezervēm, budžetu, krājumu ražošanu, kā arī viegli savietojami ar citām sistēmām.

 1. Uzziniet vairāk par sistēmu MONITOR
 2. Iepazīstieties ar UVS MONITOR

 

 

Ražošanas modelis

Gamyba

 • Iespēja reģistrēt izstrādājumu un tā sastāvdaļas, kā arī iespēja piešķirt izstrādājumiem kategorijas, grupas un tipus
 • Ražošanas tehnoloģijas izstrāde, izvēloties vajadzīgās darbības, materiālus ar instrukciju aprakstu un elektronisko dokumentu pievienošanas iespēju
 • Ražošanas darbību sagatavošanas un darbību laiku ievades iespēja
 • Jaudu un personāla faktoru norādīšanas iespēja katrai darbībai
 • Iespēja reģistrēt ražošanas uzraudzību un izsekot norišu secību
 • Ražošanas pasūtījumu kontrole reālā laikā, pasūtījumu statusa pārvaldība (reģistrēts, sākta ražošana, pabeigta ražošana), reģistrētu pasūtījumu mainīšanas un pārplānošanas iespēja
 • Iespēja reģistrēt darbības un materiālus atsevišķi
 • Iespēja pārbaudīt ražošanas pasūtījumu izpildes statistiku pēc darba centriem, pasūtījumiem, izpildes datuma, plāna un faktiskās izpildes salīdzinājumu
Piegādes modulis

Tiekimas

 • Pasūtījumu kontrole reālā laikā, iespēja automātiski un manuāli veidot pirkumu pasūtījumus un pārvaldīt to statusu
 • Sakaru ar piegādātājiem pārvaldība, aprakstot piegādātāja datus, saplānojot paredzamos atliekamos vai deleģējamās darbības, līgumu ar piegādātājiem pārvaldība
 • Pieprasījumu un pasūtījumu piegādātājiem reģistrēšana un sūtīšana pa e-pastu, izmantojot sistēmā integrētu programmas „Outlook” funkciju
 • „Kas notiks, ja?” analīze
 • Automātiska piegādātāju rēķinu pārbaude saskaņā ar saņemtajām precēm
 • Iespēja aprakstīt uzglabāšanas noliktavas, piegādes un uzglabāšanas laikus, preču piegādes reģistrācijas iespēja, ievadot partijas numuru, uzglabāšanas vietu vai piegādes datumu
 • Izstrādājumu un to komponentu cenu pārvaldība ar cenrāža izveides, kopēšanas un pārvaldības iespēju
 • Piegādātāja rēķina-faktūras reģistrēšana, rēķinu skenēšana un pievienošana sistēmā
 • Samaksāto summu atskaites un budžeta izveide
Pārdošanas modelis

Pardavimai

 • Pasūtījumu kontrole reālā laikā, iespēja automātiski un manuāli veidot pārdošanas pasūtījumus un pārvaldīt to statusu, pārdošanas pasūtījumu sasaistīšana ar ražošanas pasūtījumu un projektu
 • Klientu datubāzes izveide un klientu attiecību pārvaldība
 • Līgumu ar klientiem un projektu pārvaldība, budžetu izveide
 • Piedāvājumu un pasūtījumu klientiem reģistrēšana un sūtīšana pa e-pastu, izmantojot sistēmā integrētu programmas „Outlook” funkciju
 • „Kas notiks, ja?” analīze
 • Preču un cenas veidošanas apraksti
 • Pašizmaksas un tāmes aprēķināšana, saņemto summu un naudas plūsmas analīze
Krājumu modulis

Atsargos

 • Krājumu aprakstīšanas iespēja
 • Nepieciešamo krājumu aprēķināšana un krājumu uzskaite reālā laikā, prognožu veikšanas iespēja
 • Inventarizācijas veikšanas un salīdzināšanas funkcija
 • Vēsturiskās krājumu plūsmas
 • Krājumu vērtības atskaites un nepabeigtās ražošanas vērtības analīze
 • Uzglabāšanas noliktavu un ekonomisku daudzumu aprēķināšanas iespēja
Darbinieku modulis

Darbuotojai

 • Darbinieku ierašanās darbā un aiziešanas no darba reģistrācija
 • Maiņu un slīdošo grafiku izveidošanas iespēja
 • Prioritāšu plānošanas un darbu deleģēšanas iespēja
 • Ierašanās darbā, izstrādes un virsstundu atskaites
 • Ierašanās darbā un darbu analīze reālā laikā
Grāmatvedības modulis

Buhalterinis

 • Naudas plūsma saskaņā ar rēķinu plāniem un naudas plūsmu analīze
 • Projektu un budžetu pārvaldīšana
 • Virsgrāmata
 • Parādu pārvaldīšana
 • Atskaišu veidošanas iespēja
 • Pamatlīdzekļi

 

In order to provide you with the best possible browsing experience we use cookies. To accept our cookie policy please click „Accept“ button or continue to the site.